PONÚKAME

 

 

 

  • Poradenstvo v oblasti zák. 414/2012 Z.z.
  • Akreditované overovanie emisných správ*)
  • Poradenstvo v oblasti monitorovania emisií oxidu uhličitého
  • Poradenstvo v strategickom a bežnom manažmente emisných kvót
  • Projekcie emisií oxidu uhličitého
  • Výpočet poplatkov za emisie a vyplnenie formulára NEIS
  • Projekcie emisií základných znečisťujúcich látok
  • Emisná analýza projektov vrátane konštrukcie  základnej úrovne

     

 

  Potenciálnym klientom poskytneme zoznam referencií

  na požiadanie.

 

 

*) vylučuje sa s poradenstvom v oblasti GHG u rovnakého subjektu

ENERGETIKA

EKOLÓGIA

INŽINIERING

s.r.o.

PROFING s.r.o.   |   Mostná 13   |   949 01 Nitra   |   +421 37 772 21 52                                                                                            Posledná aktualizácia 04/2018