OVEROVANIE

 

 

 

 

 

Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky a správ o úrovniach činností do 31.12.2013 vykonával podľa § 24 ods.1 b) zákona 414/2012 Z.z. oprávnený overovateľ zapísaný do registra overovateľov vedeného MŽP SR.

 

Od 1.1.2014 môže uvedené správy overovať len oprávnený overovateľ akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou.

 

 

 

 

 

 

 

ENERGETIKA

EKOLÓGIA

INŽINIERING

s.r.o.

PROFING s.r.o.   |   Mostná 13   |   949 01 Nitra   |   +421 37 772 21 52                                                                                            Posledná aktualizácia 04/2018