AKREDITÁCIA

 

 

 

V zmysle § 24 ods.1 a) a čl.IV ods.2 zákona 414/2012 Z.z., od 1.1.2014 môže správu o emisiách skleníkových plynov z prevádzky overiť iba overovateľ, akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou.

 

 

Od roku 2005 spoločnosť PROFING s.r.o. (ako oprávnený overovateľ) overila emisné správy mnohým významným slovenským podnikom.

 

Vzhľadom na zmenené podmienky od 1.1.2014, po ukončení procesu akreditácie je PROFING s.r.o. akreditovaný SNAS pod registračným číslom 479 s číslom osvedčenia o akreditácii V-003 pre oblasť: podľa požiadaviek ISO 14065:2013 vykonávať overovanie správ o emisiách skleníkových plynov a správ o dosiahnutých úrovniach činností.

ENERGETIKA

EKOLÓGIA

INŽINIERING

s.r.o.

PROFING s.r.o.   |   Mostná 13   |   949 01 Nitra   |   +421 37 772 21 52                                                                                            Posledná aktualizácia 04/2018